Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Haberler


                                        Koordinatör             

                              Yrd.Doç.Dr. Şinasi AŞKAR

                               Sağlık Bilimleri Fakültesi

   

  Arş.Gör.Burak ULUSOY                     Öğr.Gör. İsmail ÖZCAN
  Sağlık Bilimleri Fakültesi              Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu