Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

                                      Koordinatör             

                            Yrd.Doç.Dr. Şinasi AŞKAR

                             Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Arş.Gör.Burak ULUSOY                     Öğr.Gör. İsmail ÖZCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi              Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu