Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  Amacımız

  Engelli öğrencilerimizin, akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlardaki her türlü ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

   Hedeflerimiz

  • Tüm öğrenciler gibi engelli öğrencilerimizin de Üniversitemizde başarılı ve aktif olabilme imkanı sunabilmek için yöntemler geliştirmek,
  • Üniversitemize bağlı birimlerde fiziksel engelleri azaltmak,
  • Farklı gereksinimi olan kişilere kendileri için henüz uygun olmayan ortamlarda başarılı olabilmeleri için, `beceri ve yaklaşım geliştirme` imkanı hazırlamak,
  • Akademik personeli ile işbirliği yaparak engelli öğrenci ile bilgi arasındaki engelleri kaldırmak.