Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Çalışma Politikamız (2024)

  Gizlilik

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz. Bu yaklaşım, öğrencilerin gizliliğini koruyarak güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar.

  Gönüllülük
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak birime başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz. Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun desteği gönüllülük esasına dayalı olarak sunar.

  Saygı ve Kapsayıcılık
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. Her öğrencinin eğitim yolculuğunda eşit fırsatlar ve kapsayıcı bir ortam sağlanmasını hedefler.

  Akademik Fırsat Eşitliği
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür. Bu, akademik başarıya erişimde eşitlik sağlar.

  Erişilebilirlik
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır. Kampüs genelinde engelleri ortadan kaldırarak tam katılımı destekler.

  Geri Bildirime Açıklık
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, öğrencilerden, akademik ve idari personelden aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir. Sürekli iyileştirme sürecinin bir parçası olarak geri bildirimler dikkate alınır ve uygulanır.

  Sorumluluk ve Katılım
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumludur. Aynı zamanda, birime başvuran öğrenciler de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir. Öğrencilerin aktif katılımı ve işbirliği, hizmetlerin etkinliğini artırır.

  İşbirliği ve Koordinasyon
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, üniversitenin çeşitli bölümleri ve dış paydaşlarla koordinasyon içinde çalışarak engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirir. Bu işbirliği, üniversite genelinde engelsiz bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunur.

  Toplumsal Bilinç ve Duyarlılık
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli bireylerin toplumda kabul görmesi ve saygın bir şekilde yer alması için toplumsal bilinç ve duyarlılığı artırmayı amaçlar. Engelli hakları ve farkındalığı konularında eğitim ve etkinlikler düzenler.

  Sürekli İyileştirme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, hizmetlerin kalitesini sürekli olarak değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla düzenli geri bildirim toplar ve bu geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapar. Kalite yönetim sisteminin etkin uygulanmasını sağlar.