Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


    Misyonumuz


    Engelli öğrencilerin Üniversitemizdeki öğrenimleri sırasında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı alınacak tedbirleri belirlemek, karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktır.

    Vizyonumuz

    Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak her türlü farklılıklara hoşgörülü ve bireyin temel hak ve hürriyetlerine saygı temelinde ülkemiz ve dünya sorunlarına duyarlı ve tüm engellere rağmen erişilebilir bir üniversite ortamı oluşturulmasını hedeflemektedir.