Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


    Üniversite Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü: Doç. Dr. Özge Çınar Medeni

    Koordinatör Yardımcıları: 

    Arş. Gör. Burak Ulusoy

    Psikolog Elif Ayten Kayar