Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  • Sürekli Akademik Destek
  • Kurumsal Bilincin Güçlendirilmesi
  • Yaşam Boyu Gelişim
  • Öğrenci Merkezli ve Hak Odaklı Yaklaşım
  • Etik ve Ahlaki Değerlere Bağlılık
  • Eşitlik ve İfade Hakkı
  • İnsan Hakları ve Sosyal Sorumluluk
  • Sosyal Bilinç ve Duyarlılık
  • Ulaşılabilirlik
  • Gönüllü Katılım
  • Gizliliğe Saygı
  • Şeffaflık ve Sorumluluk
  • Akademik ve Sosyal Entegrasyon
  • Kapsayıcılık ve Katılım
  • Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık