Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında eşit fırsatlar elde etmelerini sağlamak amacıyla, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim, öğretim ve uygulama imkanları sunarak öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Sürekli iyileştirme ve üstün performansa odaklanarak, uluslararası tanınırlık ve saygınlık kazanmayı amaçlayan birimimiz, engelli öğrencilerin tam katılımını sağlamak için öğrenci işleri, yapı işleri, sağlık, spor ve kültür ile bilgi işlem daire başkanlıklarıyla koordineli çalışmaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı`nın koordinasyonunda, fiziksel engellerin kaldırılmasına yönelik teknik çalışmalar yürütmekte ve yerleşkenin mevcut durumunu iyileştirmek için paydaşlarla bilgi paylaşımını sürdürmektedir. Bu çerçevede, birimimiz, engelli öğrencilere ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma imkanları sunarak onların öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak ve tam katılım sağlamaları için gerekli düzenlemeleri yapmayı taahhüt etmektedir.

  - Eğitim-Öğretim Alanında: Engelli öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek için ders materyallerinin erişilebilir hale getirilmesi, işitme ve görme engelli öğrenciler için uygun yardımcı materyallerin sağlanması, sınav süreçlerinin adil ve erişilebilir olması için gerekli düzenlemelerin yapılması.
  - Bilimsel Araştırma: Engelli öğrencilerin araştırma projelerine katılımlarını teşvik etmek ve desteklemek, araştırma laboratuvarlarının ve ekipmanlarının erişilebilirliğini artırmak.
  - Toplumsal Hizmet: Engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak, üniversite bünyesindeki tüm hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak.
  - Fiziksel Çevre Düzenlemeleri: Üniversite kampüsündeki binaların ve diğer fiziksel altyapıların engelli öğrenciler için erişilebilir hale getirilmesi, yeni inşa edilecek yapıların engelli dostu olması için projelendirme aşamasında gerekli önlemlerin alınması.
  - Koordinasyon ve İşbirliği: Engelli öğrenci biriminin diğer üniversite birimleriyle ve dış paydaşlarla etkin işbirliği yaparak, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek ve uygulamak.
  - Sürekli İyileştirme: Engelli öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesini sürekli olarak değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla düzenli geri bildirim toplamak ve bu geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapmak.

  Bu kapsamda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak, onların tam katılımını ve başarılarını desteklemek için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmayı ilke edinmiştir.