Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında “Turuncu Bayrak” aldı. Yükseköğretim kurumlarının ayrı ayrı fakülte ve tüm kampüs bazında değerlendirmeye başvurabildikleri “Mekanda Erişilebilirlik” kategorisinde bu yıl yalnızca 7 kampüs ödüle layık görülürken, Uluyazı Kampüsü 2020 yılı için ödüle aday olmaya hak kazandı.

  Açık, yarı açık ve kapalı alanların özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, TS9111 ve farklı uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren üniversiteler “Turuncu Bayrak”a lâyık görülüyor.

  “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile ilk defa geçtiğimiz yıl düzenlenen törene bu yıl, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Üyeleri, rektörler ile üniversitemizden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat ARI ve Engelli Öğrenci Birim (EÖB) Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR katıldı.

  2020 Yılı İçin Hedef Üç Bayrak

  Değerlendirme kapsamında özel gereksinimli bireylerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştiren yükseköğretim kurumları, “Mekanda Erişebilirlik” (Turuncu Bayrak), “Eğitimde Erişebilirlik” (Yeşil Bayrak) ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik” (Mavi Bayrak) olmak üzere 3 kategoride başvuru yapabilmektedir. Her türlü farklılıklara hoşgörülü ve bireyin temel hak ve hürriyetlerine saygı temelinde ülkemiz ve dünya sorunlarına duyarlı ve tüm engellere rağmen erişilebilir bir üniversite ortamı oluşturulmasını amaçlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2020 yılı için özel gereksinimli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri ile ilgili düzenlemelerini geliştirerek 3 bayrak için de başvuruda bulunmayı hedeflemektedir.

  Turuncu Bayrak belgesi engelsiz uluyazı kampüsü