Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  Yapılan toplantı; Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof Dr. Ziya ŞİMŞEK başkanlığında Üniversitemiz Genel Sekreteri Ahmet YILDIRIM ile Şube Müdürü Erdem KARAKOÇ’un organizasyonunda Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ile Üniversitemiz çalışanlarından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çankırı ili Erişebilirlilik Komisyonu üyesi ve engelliler Konfederasyonu temsilcisi Kalender ŞİMŞEK’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
  Birim Koordinatörü ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK, toplantının açılış konuşmasında; Biriminin kuruluş amacının öğrenimini görmekte olan Üniversitemiz engelli öğrencilerinin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirmesi ile Engellilerin de herkes gibi ve herkesle birlikte, yaşamın tüm alanlarındaki hizmetlere ulaşabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi konusunda Üniversitemiz gerekli hassasiyeti gösterdiğini, bundan sonra da sözü edilen konularda gereken özenin gösterileceğini ifade etmiştir.
  Birim sorumlusu Şube Müdürü Erdem KARAKOÇ; bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak birimin faaliyet raporunu sunmuştur. Faaliyet raporunda, Üniversitemizde 2014/2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle halen öğrenimine devam etmekte olan 3’ü Görme Engelli, 3’ü İşitme Engelli, 1’i Bedensel Engelli ve 3’ü diğerleri grubunda olmak üzere toplam 10 Engelli öğrencinin bulunduğunu belirterek, Üniversitemiz eğitim-öğretiminde faaliyet gösteren okullarımızın, öğrenci evlerimizin ve sosyal tesislerimizin tamamına giriş rampalarının yapıldığını, okullarımızda bulunan bazı lavaboları ile krozetlerin engelli öğrencilerimizin kullanabileceği şekilde düzenlendiğini ifade etmiştir.
  Aynı toplantıda Nevşehir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ,Eskişehir Anadolu Üniversitesince düzenlenen çalıştaylara katılmak üzere Üniversitemiz tarafından temsilciler gönderildiğini belirterek, Üniversitemizin ev sahipliğinde 29.05.2013 tarihinde yapılan 9.Engelsiz Üniversitesi Birimleri Bölgesel toplantısına 13 Üniversiteden oluşan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
  Birim faaliyet raporunun sunumundan sonra söz alan Üniversitemiz personeli ve görme engelli Kalender ŞİMŞEK, iç mekanların Erişebilirlilik standartlarını anlatan slayt gösterisini sunmuştur.
  Dilek ve temenniler bölümünde katılımcılar; toplantının daha kapsamlı olarak Mart ayı içerisinde yapılmasını, daha sonra yapılacak toplantılardan birinin Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde gerçekleştirilmesinin uygun olduğunu ifade etmişlerdir.